ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරි කමිටු තීරණ - අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය

සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රතිලාභ කඩිනමින් ජනතාවට අත්කර දීම වෙනුවෙන් ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරි කමිටුවෙන් තීරණ රැසක්...

අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් අනුර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා අරලියගහ මන්දිරයේදී රැස් වූ ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරි කමිටුව සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රතිලාභ කඩිනමින් ජනතාවට අත්කරදීම වෙනුවෙන් තීරණ රැසක් ගනු ලැබීය.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ප්‍රතිපාදන යටතේ ක්‍රියාත්මක යටිතල පහසුකම්, පොදු පහසුකම් ව්‍යාපෘති සහ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව මෙහිදී දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කෙරිණි. සීග්‍රයෙන් ඉහල යන මෙරට විදුලි බල අවශ්‍යතාවයට විසදුමක් ලෙස ආරම්භ වූ මොරගොල්ල ජලවිදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් ප්‍රමාදය කෙරෙහිද මෙහිදී විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කළේය.

මොරගොල්ල ව්‍යාපෘතිය ජූලි මාසය වන විට අවසන් කිරීමට සැළසුම් කර තිබුණද, ව්‍යාපෘතියෙන් අත්කර ගෙන ඇත්තේ 75% භෞතික ප්‍රගතියක් පමණක් බව එහිදී අනාවරණය විය. ව්‍යාපෘති කාලය දීර්ඝ කර, අතිරේක ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.6ක් මුදලක් ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීම සදහා ඉල්ලා තිබිණි .

කිලෝමීටර් 300 ක් දිගැති, කිලෝ වොට් 33 ක කුළුණු සහිත මාර්ග සහ හුවමාරු ස්ථාන 13ක් ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය බව ද විදුලිබල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් පෙන්වා දුන්නේය. එළැඹෙන 2025 මාර්තු මාසය දක්වා ව්‍යාපෘති කාලය දිගු කිරීම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ එකඟතාවය හිමිව ඇති හෙයින් 2024 දෙසැම්බර් මාසයට පෙර ඉදිකිරීම් අවසන් කළ යුතුව ඇත. දෙසැම්බර් සිට මාර්තු දක්වා කාලය ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාත්මකභාවය පරීක්ෂා කෙරෙනු ඇති බවත් නිලධාරීන් සදහන් කළේය.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විද්‍යා හා තාක්ෂණ මානව සම්පත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (ADB) සහ ද්විතීයික අධ්‍යාපන අංශය වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් අදාල පාර්ශ්වවලින් බොහෝ දුෂ්කරතා සහ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වූ අතර සැළසුම් කරන ලද එම වැඩසටහන්වල ප්‍රතිසංස්කරණ බොහොමයක් දැනටමත් සිදු කරමින් පවතින හෙයින් හැකි ඉක්මනින් අවසන් කරන ලෙස අදාළ පාර්ශවයන්ට උපදෙස් දුන්නේය.

සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රතිලාභ ජනතාවටයි. යෝජිත කාල රාමුවට අනුව ව්‍යාපෘති අවසන් කිරීම බලධාරීන්ගේ වගකීමකි. එබැවින් සියලු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හැකි කඩිනමින් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අග්‍රමාත්‍යවරයා උපදෙස් දී ඇතැයි අනුර දිසානායක මහතා මෙහිදී අවධාරණය කළේය. අවශ්‍ය දීර්ඝ කිරීම් සමඟ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා විදුලි බල අමාත්‍යංශය අතර එකඟතාවයන් ඇතිකර ගත් අතර එම කාලය තුළ අදාල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අවසන් කිරීම සියලු දෙනාගේ වගකීමක් බවද අනුර දිසානායක මහතා සඳහන් කළේය.

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය