බ්‍රිතාන්‍යයේ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සුභපැතුම්

ගරු කීර් ස්ටාමර්, මහා බ්‍රිතාන්‍යය සහ උතුරු අයර්ලන්තයේ අග්‍රාමාත්‍ය.

අතිගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි,

කම්කරු පක්ෂයේ නායකයා වශයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් ලැබූ අතිවිශිෂ්ට ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සහ ඔබතුමන් අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට පත්වීම වෙනුවෙන් මා ගේ හදපිරි සුබ පැතුම් එක් කරන්නේ ඉමහත් සතුටිනි.

ජනතාව ගේ අභිලාෂයන් මුඳුන්පත් කිරීම සඳහා ඔබ ගේ නායකත්වය යටතේ ශක්තිමත් ස්ථාවර රජයක් පිහිටුවන්නා වූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා වශයෙන් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

බ්‍රිතාන්‍යය සමඟ අපගේ ගැඹුරු ද්විපාර්ශ්වික මිත්‍රශීලි සම්බන්ධතා තව දුරටත් ශක්තිමත් කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව කැප වී සිටී.

ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි, මාගේ ඉහළ ම ශුභාශිංසන පිළිගන්නා මෙන් ඉල්ලමි.

දිනේෂ් ගුණවර්ධන (පා.ම.)
අග්‍රාමාත්‍ය
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය

2024.07.06