ගංගාරාම බුද්ධ රශ්මි වෙසක් කලාපය 2024.05.24 දින විවෘත කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.

ගංගාරාම විහාරාධිකාරි පූජ්‍ය කිරින්දේ අස්සජි හිමි, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මෙම අවස්ථාවට එක්වූ අයුරු.

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය