හෙද හෙදියන් දෙදහස් පන්සියයකට පත්වීම් ප්‍රදානය.

සහභාගිත්වය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන සීතා අරඹෙපොල, සිසිර ජයකොඩි, 2023.11.17 අරලියගහ මන්දිරය.