’ධර්මදීපනී’ ධර්ම දේශන මාලාව

දේශකයාණන් වහන්සේ,
සියම් මහා නිකායේ ඌව පාර්ශවයේ කාරක සංඝ සභික, කර්මවාගාචාර්ය, කොළඹ නව කෝරළයේ සහ නව තොටමුණේ ප්‍රධාන සංඝනායක, ත්‍රිපිටකාචාර්ය, ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය තුම්බෝවිල ධම්මරතන නායක ස්ථවිරයන් වහන්සේ.