වියට්නාම් කොමියුනිස්ට් පක්ෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඖෂධ පරිත්‍යාගයක්.

2023-02-20 JAICA to resume ongoing projects no sooner the IMF package on debt restructuring finalized View
2023-02-17 Do not look at conventional rules when fulfilling expectations of farmers - Prime Minister instructs officials View
2023-02-16 ’Tooth Relic of Buddha’, an illustrated volume on the history of the sacred tooth relic of Gauthama Buddha, written by Dr Dharmaratne Herath was launched at a ceremony attended by Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees on Thursday (16). View
2023-02-17 Prime Minister unveils War Memorial at KDU View
2023-02-15 Prime Minister Dinesh Gunawardena held a productive discussion with representatives of IndustriALL Global Union, which represents powerful Trade Unions in more than 100 countries at the Temple Trees today (Feb 15). View
2023-02-14 We do not allow any damage or tampering to Article 09 of the Constitution. The article 09 is an achievement resulted from historical path taken by the Maha Sangha. We need to protect such a strength incorporated in our constitution for the purpose of preserving Buddhism -Prime Minister Dinesh Gunawardena. View
2023-02-13 Lithuanian transport service to recruit 600 truck drivers for trans-Europe services View
2023-02-11 Japanese Ambassador plants a Ruk sapling at Sithawaka Botanic Garden to mark Sri Lanka’s 75th Independence anniversary View
2023-02-11 Mathsuri Japanese Language Center in Sithawaka opened View
2023-02-08 ඉන්දියානු සාගර සම්පත්වලින් ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව එක්ව කටයුතු කළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. View
2023-02-07 The Chairman of the Global Green Growth Council (GGGI), the former Secretary General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon, meets the Prime Minister View
2023-02-06 Maldivian and Pakistani Foreign Ministers call on Prime Minister Gunawardena to discuss bilateral and regional issues. View
2023-02-07 South Asian countries fully endorse Sri Lanka’s proposal to set up a Climate Change University View
2023-02-04 නිදහස් ලංකාවේ පළමු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පලමු නිදහස් දින අඹ පැළයක් රෝපණය කළ කොල්ලුපිටිය ශ්‍රී ධර්මකීර්ත්‍යාරාමයේ දී වත්මන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ගේ සහභාගීත්වයෙන් සැමරුම් උත්සවයක්. View
2023-01-27 වැසීයාමට ආසන්නව තිබූ වැල්ලවත්ත වෛශාඛ්‍යා විද්‍යාලයට සිවුමහල් ගොඩනැගිල්ලක්... View
2023-02-03 Nepal and Bangladesh foreign ministers emphasize importance of regional cooperation View
2023-02-03 Japanese Minister praises Sri Lanka’s commitment to Indian Ocean peace and maritime security. View
2023-01-31 ‘FREEDOM STRUGGLES OF SRI LANKA; Lessons Learned and the Way Forward’ presented to Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2023-01-30 කිසිම රාජ්‍ය ආයතනයක් වහල දාන්න තීරණ අරගෙන නැහැ.. -අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා View
2023-01-30 Tourism industry is the one that could give strongest help to Sri Lankan economy. Prime Minister suggest appointing honorary consuls to promote "Destination Sri Lanka" View
2023-01-26 Political will to speed up reforms is appreciable – IMF Executive Director Dr Subramanian View
2023-01-25 රටේ කොඳු නාරටිය යළි ගොඩනගමින් ආහාරයෙන් ස්වයංපෝෂිත වන දේශයක් කරා ගමන් කිරීමට රට පුරා විසිරී සිටින සියළු නිළධාරීන් අද එකතු වී සිටිනවා. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. View
2023-01-25 Prime Minister call upon new SLAS officers to shoulder a new path to deliver aspirations of Mother Lanka View
2023-01-19 Prime Minister calls upon the Muslim community to enrich the noble traditions of the community to strengthen harmony as Sri Lankans View
2023-01-20 We will support Sri Lanka in whatever way we can – Indian Minister Jaishankar assures Prime Minister View