ඉන්දියානු සාගර සම්පත්වලින් ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව එක්ව කටයුතු කළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

2023-09-06 Top Chinese fish exporter plans to invest in fisheries sector View
2023-09-06 ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම්, ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා විසින් රචිත තාරාගෙ ආගමනය හා කඩොල් ඇත්තු සිංහල කෘතියේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය එළිදැක්වීම ආනන්ද විද්‍යාලීය කුලරත්න ශාලාවේදී සිදුකෙරිණි. එම ග්‍රන්ථ ද්විත්වය අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාට පිළිගැන්වූ අවස්ථාව. View
2023-09-02 අතීතයේදී තර්ජන තහංචි වෙනස් කරවාගෙන ඉදිරියට ගමන් කළ පෙරහැරක්... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. View
2023-09-03 Seventy-second anniversary of the Sri Lanka Freedom Party. View
2023-09-02 A delegation of Lumbini World Peace Forum Headed by it’s President, Basu Gautam and Pramod Pokharel Deputy Mayor Jhimruk Municipality, Lumbini Province called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today (September 2) to discuss promotion of religious and cultural tourism between Nepal and Sri Lanka.MP Yadamini Gunawardena also joined the discussion. View
2023-09-01 United Nations Resident Representative in Sri Lanka Marc-Andre Franche called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today (September 1) to discuss issues pertaining to development cooperation and economic recovery. View
2023-09-01 Japanese MPs to promote closer bilateral ties with Sri Lanka View
2023-09-01 Motor bicycle expedition to promote cultural tourism from Lumbini to Sri Lanka via Buddha Gaya and Kusinara View
2023-08-31 මහරගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම. View
2023-08-30 අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සංවිධානය කරන ’ධර්ම දීපනී’ පෝදා රූපවාහිනි සජීවී ධර්ම දේශනා මාලාව. View
2023-08-31 Data on poverty and vulnerability essential for effective planning – Prime Minister View
2023-08-30 Prime Minister Dinesh Gunawardena was the Chief Guest at the opening of the Edith Cowan University Sri Lanka Campus at Rajagiriya on August 29. State Minister of Home Affaires Asoka Priyantha, Paul Stephens High Commissioner of Australia and Vice Chancellor of Edith Cowan University Prof Steve Chapman were present on this occasion. View
2023-08-29 Visiting Dutch Minister of Culture and Media Gunay Uslu presented an ancient map of Ceylon by Baltus Jaquaez Van Lier drawn in 1751 to Prime minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today (Aug 29). Yesterday she signed a Transfer Acknowledge Agreement to handover valuable artefacts taken from Sri Lanka during the Dutch rule two and a half centuries ago. View
2023-08-28 ජාතික ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තියක අවශ්‍යතාවය එදා අනිල් මුණසිංහ දුටුවා... - මහජන එක්සත් පෙරමුණේ නායක, අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා View
2023-08-30 Thai Permanent Secretary praises Sri Lanka’s quick econ recovery View
2023-08-28 Thai Permanent Secretary praises Sri Lanka’s quick econ recovery View
2023-08-28 ඉදිරි අයවැයට පෙර සමෘද්ධි නිලධාරින්ගේ පරිපාලන ගැටළු විසදන්න... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඉදිරි අයවැයට පෙර සමෘද්ධි නිලධාරින්ගේ පරිපාලන ගැටළු විසදන්න... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා View
2023-08-27 මහින්ද ආරියවංශ රචිත, වාමාංශික ව්‍යාපාරයේ අරටුවක් ව, ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමනයේ ස්වර්ණමය වකවානුව සනිටුහන් කළ අමාත්‍යවරයා වූ, අනිල් මුණසිංහ චරිතප්‍රදානය ජනගත කිරීම, අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2023.08.27 දින මතුගම ප්‍රාදේශීය සභා ශ්‍රවණාගාරයේ දී සිදුවිය. View
2023-08-26 කතරගම භෞතික සැලසුම් විශ්‍රාම ශාලාව නැවත කිරි වෙහෙරට. View
2023-08-26 ඒකීය රාජ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම, භෞමික අඛණ්ඩතාවය සහ ස්වෛරීභාවය සූරැකීම උදෙසා අඛණ්ඩ නොසැලෙන එක් ප්‍රතිපත්තියක සිට මහ සඟරුවන ගේ ආශිර්වාදයෙන් මහජන එක්සත් පෙරමුණ, ජාතික සංවිධාන එක්ව, ඓතිහාසික කිරිවෙහෙර චෛත්‍යරාජයාණන් අභියස, 29 වසරටත් (2023.08.26) පැවැත්වූ අධිෂ්ඨාන පූජාව හා සත්‍යක්‍රියාව. View
2023-08-24 මූල්‍ය කළමනාකරණ අභියෝග හමුවේ මුහුණ දෙන ජාතියකට යළිත් හිස එසවිය හැකි බව ධෛර්යය සම්පන්නව ලෝකයට කියාපාන ක්‍රීඩකයන් දේශයට ආඩම්බරයක්... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. View
2023-08-23 Acting British High Commissioner Lisa Whanstall and a delegation called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today (Aug 23) to discuss commencement of the 2nd phase of UK fellowship programme View
2023-08-22 Message View
2023-08-19 Prime Minister worships at ancient temple with close links with Sri Lanka View
2023-08-19 Prime Minister returns after a successful China visit View