2023-07-29 ආචාර්ය ලීල් ගුණසේකර විසින් රචිත පෙත්සම නවකතාවේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය (The Petition ) අරලියගහ මන්දිරයේදී 2023.07.29 දින ජනගත වූ අවස්ථාව. View
2023-07-29 Japan to boost human resource development in Sri Lanka View
2023-07-28 What is important is not to allow a country to be bankrupt subsequent to a financial crisis, but the endeavour of recovery as a nation - Prime Minister View
2023-07-27 Finalize the Aswesuma bank account opening process by this weekend and take prompt action for payment of benefits - Prime Minister View
2023-07-27 Prime Minister Dinesh Gunawardena posing with the staff of Business Management School (BMS) at the reception held at the Temple Trees on July 27 to celebrate the Memorandum of Understanding signed between the Northumbria University, University of Colombo, Postgraduate Institute of Management of Sri Jayewardenepura University, Institute of Bankers of Sri Lanka and BMS to collaborate in research and developing new programmes in the field of Medical biotechnology, and Medical sciences. View
2023-07-26 අස්වැසුමේ ගැටලු අගමැතිගේ අවධානයට... View
2023-07-26 රටක ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය නොදත් පරම්පරාවක් බිහි කරන්නේ කුමක් සඳහාද? -අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. View
2023-07-25 Korea plans new development projects in Sri Lanka in addition to early completion of ongoing projects – Korean Ambassador View
2023-07-23 Prime Minister Dinesh Gunawardena offered floral tribute to late National Hero Phillip Gunawardena at the memorial at Boralagoda on the first anniversary as Prime Minister. 23.07.2023 View
2023-07-23 අග්‍රාමාත්‍යධුරයට පත්ව වසරක් ගෙවුණු තැන කැලණිය රාජමහා විහාරයට ගොස් ආගමික වතාවත් සිදු කළ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා, අනතුරුව දහම් පාසල් දරුවන් සමඟ සුහද පිළිසඳරක යෙදුණු අවස්ථාව. 2023.07.23 View
2023-07-22 Chongqing government to help poverty alleviation and rice production in Sri Lanka View
2023-07-22 One should honestly admit that the country has reached a satisfactory position – Ven Kirinde Assaji Thera View
2023-07-22 දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට පත් වී වර්ෂ පූර්ණය නිමිත්තෙන් අරලියගහ මන්දිර පරිශ්‍රයේ පැලයක් රෝපණය කළ අවස්ථාව. View
2023-07-20 Sri Lanka’s economic recovery process in last 12 months remarkable – Chinese Ambassador View
2023-07-19 Prime Minister’s continuous support helped to promote bilateral ties - Swiss Ambassador View
2023-07-18 රුසියානු බොක්සිං සම්මේලනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බොක්සිං ක්‍රීඩකයින්ට ජාත්‍යන්තර ඉසව්වලට සහභාගී වීමට පුහුණුව සහ මූල්‍ය ආධාර... View
2023-07-17 Newly appointed Air Force Commander Air Marshal Udeni Rajapaksa, paid a courtesy visit to Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today (July 17). View
2023-07-14 New Zealand and Sri Lanka celebrate new beginning in their relationship View
2023-07-13 More than 100 trade union members representing 16 trade unions held a discussion with Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today (July 13). View
2023-07-13 Top Chinese investors on exploratory visit to Sri Lanka View
2023-07-12 ගොවි ජනතාව අමතක කර රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කරන්නට බැහැ. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා View
2023-07-10 Prime Minister calls for speedy implementation of official language policy to enhance cohesion in Sri Lankan society View
2023-07-10 සබරගමු පළාත් නව ආණ්ඩුකාර නවීන් දිසානායක මහතා, අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අරලියගහ මන්දිරයේ දී (2023.07.10) හමුවූ අවස්ථාව. View
2023-07-10 Soldier who saved lives by preventing Kandy- Mahiyangana bus accident commended View
2023-07-09 Prime Minister Dinesh Gunawardena preside over the Yarthiwara Upahara held to felicitate the Buddhist monks who are being conferred with titles for the services to Buddha Sasana organized by the All Ceylon Buddhist Conference at its auditorium in Colombo on July 9. View