2023-07-26 රටක ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය නොදත් පරම්පරාවක් බිහි කරන්නේ කුමක් සඳහාද? -අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. බලන්න
2023-07-25 Korea plans new development projects in Sri Lanka in addition to early completion of ongoing projects – Korean Ambassador බලන්න
2023-07-23 Prime Minister Dinesh Gunawardena offered floral tribute to late National Hero Phillip Gunawardena at the memorial at Boralagoda on the first anniversary as Prime Minister. 23.07.2023 බලන්න
2023-07-23 අග්‍රාමාත්‍යධුරයට පත්ව වසරක් ගෙවුණු තැන කැලණිය රාජමහා විහාරයට ගොස් ආගමික වතාවත් සිදු කළ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා, අනතුරුව දහම් පාසල් දරුවන් සමඟ සුහද පිළිසඳරක යෙදුණු අවස්ථාව. 2023.07.23 බලන්න
2023-07-22 Chongqing government to help poverty alleviation and rice production in Sri Lanka බලන්න
2023-07-22 One should honestly admit that the country has reached a satisfactory position – Ven Kirinde Assaji Thera බලන්න
2023-07-22 දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට පත් වී වර්ෂ පූර්ණය නිමිත්තෙන් අරලියගහ මන්දිර පරිශ්‍රයේ පැලයක් රෝපණය කළ අවස්ථාව. බලන්න
2023-07-20 Sri Lanka’s economic recovery process in last 12 months remarkable – Chinese Ambassador බලන්න
2023-07-19 Prime Minister’s continuous support helped to promote bilateral ties - Swiss Ambassador බලන්න
2023-07-18 රුසියානු බොක්සිං සම්මේලනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බොක්සිං ක්‍රීඩකයින්ට ජාත්‍යන්තර ඉසව්වලට සහභාගී වීමට පුහුණුව සහ මූල්‍ය ආධාර... බලන්න
2023-07-17 Newly appointed Air Force Commander Air Marshal Udeni Rajapaksa, paid a courtesy visit to Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today (July 17). බලන්න
2023-07-14 New Zealand and Sri Lanka celebrate new beginning in their relationship බලන්න
2023-07-13 More than 100 trade union members representing 16 trade unions held a discussion with Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today (July 13). බලන්න
2023-07-13 Top Chinese investors on exploratory visit to Sri Lanka බලන්න
2023-07-12 ගොවි ජනතාව අමතක කර රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කරන්නට බැහැ. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-07-10 Prime Minister calls for speedy implementation of official language policy to enhance cohesion in Sri Lankan society බලන්න
2023-07-10 සබරගමු පළාත් නව ආණ්ඩුකාර නවීන් දිසානායක මහතා, අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අරලියගහ මන්දිරයේ දී (2023.07.10) හමුවූ අවස්ථාව. බලන්න
2023-07-10 Soldier who saved lives by preventing Kandy- Mahiyangana bus accident commended බලන්න
2023-07-09 Prime Minister Dinesh Gunawardena preside over the Yarthiwara Upahara held to felicitate the Buddhist monks who are being conferred with titles for the services to Buddha Sasana organized by the All Ceylon Buddhist Conference at its auditorium in Colombo on July 9. බලන්න
2023-07-05 Nepal urges introduction of flights to Lumbini බලන්න
2023-07-05 පළාත් පාලන ආයතනවල සේවකයින් ක්‍රමයෙන් ස්ථිර කරනවා - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-07-05 රජයේ විභාග වල ලකුණු වෙනස් කරන්න ඇමතිතුමාට බැහැ. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-07-03 Cooperation with Sri Lanka instrumentalize through MoUs – Trinidad & Tobago Envoy බලන්න
2023-07-03 Prime Minister thanks Seychelles for introducing direct flights බලන්න
2023-07-03 Dharmapradeepani Poyaday sermon held at Temple Trees බලන්න