මනුෂ්‍යත්වයේ දිනයක කාලීන අවශ්‍යතාවය අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරයි.

2023-10-31 The entrepreneurs of the ’Paper Village’ of Rajangana, which produces paper using dried banana leaves, maize husks and Alimana leaves introduced its products to Prime Minister Dinesh Gunawardena today (31.10.2023) at the “Madyama Nuwaragram Palatha” Divisional Secretariat. බලන්න
2023-10-31 පවුල් 22,000 කට ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් පහසුකම් සලසන මධ්‍යම නුවරගම් පළාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට... බලන්න
2023-10-31 අස්වැසුම ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය ඉහල නංවනවා. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-10-29 අවිස්සාවේල්ල මාණික්කාවත්ත ශ්‍රී විජයාරාම විහාරස්ථ, විද්‍යාධර්ම දහම් පාසල් නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල (2023.10.29) අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ සුරතින් සිසු අයිතියට පත්කෙරිණි. බලන්න
2023-10-28 අරලියගහ මන්දිරයේ පැවැත්වෙන ’ධර්ම දීපනී’ රූපවාහිනි සජීවී ධර්ම දේශනා මාලාව බලන්න
2023-10-27 Centenary celebration of Royal College at Reid Avenue was held today (October 27) with the participation of President Ranil Wickremesinghe and Prime Minister Dinesh Gunawardena. බලන්න
2023-10-25 බහුකාර්ය සංවර්ධන සහායකයින්ට වහාම අදාල ආයතනවලට පත්වීම් ලබාදෙන්න. -අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-10-25 China Foundation for Rural Development to assist Sri Lanka බලන්න
2023-10-22 රජවරුන් මහා සංඝරත්නයට පූජා කළ ඉඩම් ශාසනය, රටවැසියා හා උතුම් ශිෂ්ඨාචාරයක් පෝෂණය කරන්නට දායාද වුණා... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-10-23 අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා IMF විධායක අධ්‍යක්ෂවරයා සමඟ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ප්‍රගතිය සාකච්ඡා කරයි... බලන්න
2023-10-21 ශෝක ප්‍රකාශය බලන්න
2023-10-20 High level delegation headed by Ynnan Provincial Federation of Industry & Commerce Chairman Gao Feng, who is also CPPCC Vice Chairman held discussion with Prime Minister Dinesh Gunawardena on follow up plans on trade and investment proposals emanated during the Prime Minister’s visit to Yunnan two months ago at the Temple Trees today (October 20). State Ministers Janaka Wakkumbura, Piyal Nishantha, Chamara Sampath Dissamayake, MPs Sudarshana Denipitiya, W D Weerasinghe, Yadamini Gunawardena, Secretary to the Prime Minister Anura Dissanayake, Ministry Secretaries, CEOs of Cambers and senior officials were present during the discussion. බලන්න
2023-10-20 Today’s need is innovative out-of-box technological solutions – Prime Minister බලන්න
2023-10-19 Chairperson of International Chamber of Commerce calls on Prime Minister බලන්න
2023-10-18 මිශ්‍ර ඡන්ද ක්‍රමයක් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට හඳුන්වාදීම සඳහා, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට මෙන්ම, ඡන්ද අපේක්ෂකයන්ගේ ඇප මුදල් සංශෝධනය ගැන කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වූ යෝජනා සම්බන්ධයෙන්, පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන පක්ෂ නායකයන්ගේ සාකච්ඡාවක්, අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී 2023.10.18 දින පැවැත්විණි. බලන්න
2023-10-16 පාසල් රැක ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන නිලධාරින් ගැඹුරු ලෙස අවධානය යොමු කළ යුතුයි... - ග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-10-12 නාගරික සංවර්ධන සැලසුම් සකස්කරන අදාල නිලධාරීන් කළ යුත්තේ මහජනතාව අපහසුතාවයට පත් නොකර සැලසුම් සකස් කිරීම මිස ඉඩම් ගනුදෙනු නොවේ... - අග්‍රමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-10-11 Vice Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, Sihasak Phuangketkeow called on Prime Minister Dinrsh Gunawardena at the Temple Trees on October11. බලන්න
2023-10-11 Prime Minister proposes setting up of a joint economic council with UAE බලන්න
2023-10-11 සීතාවක ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව, එහි සභාපති අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2023.10.11 දින රැස්විය. බලන්න
2023-10-10 ADB favourably consider new projects in Sri Lanka in next 5 years බලන්න
2023-10-10 කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ 447 දෙනෙක් සඳහා පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කෙරේ.. බලන්න
2023-10-10 Japan to extend fullest cooperation to Sri Lanka for IORA tenure and for economic recovery බලන්න
2023-10-09 “ක්‍රීඩාවෙන් වර්ධනය කරන රටවල් අතර සහයෝගීතාවය අලුත් පරම්පරාවට ඉතා වැදගත්”. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-10-09 පෙර පිරිසට අග්‍රහාරය හිමි නැහැ කියන තත්ත්වය වෙනසකට භාජනය කළ හැකියි.. අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න