සම්ප්‍රදායික ලෙස බලන්නේ නැතුව ඊට පිටින් හෝ ගොවි ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු ඉටු කළ යුතුයි. -අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා.

2023-09-07 New British envoy expresses commitment to further enhance UK-Sri Lanka ties බලන්න
2023-08-31 Dr Panabokke made an outstanding contribution to Agricultural Sciences බලන්න
2023-09-07 කොළඹ, ජලය හා වැව් පිරිසිඳුව තබා ගැනීමට නම් කොළඹ මහනගර සභාව සතු පරිසරය අපවිත්‍ර කිරීම වැළැක්වීමේ විශාල නීතිමය බලය භාවිතා කළ යුතුයි... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. බලන්න
2023-09-06 Top Chinese fish exporter plans to invest in fisheries sector බලන්න
2023-09-06 ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම්, ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා විසින් රචිත තාරාගෙ ආගමනය හා කඩොල් ඇත්තු සිංහල කෘතියේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය එළිදැක්වීම ආනන්ද විද්‍යාලීය කුලරත්න ශාලාවේදී සිදුකෙරිණි. එම ග්‍රන්ථ ද්විත්වය අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාට පිළිගැන්වූ අවස්ථාව. බලන්න
2023-09-02 අතීතයේදී තර්ජන තහංචි වෙනස් කරවාගෙන ඉදිරියට ගමන් කළ පෙරහැරක්... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. බලන්න
2023-09-03 Seventy-second anniversary of the Sri Lanka Freedom Party. බලන්න
2023-09-02 A delegation of Lumbini World Peace Forum Headed by it’s President, Basu Gautam and Pramod Pokharel Deputy Mayor Jhimruk Municipality, Lumbini Province called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today (September 2) to discuss promotion of religious and cultural tourism between Nepal and Sri Lanka.MP Yadamini Gunawardena also joined the discussion. බලන්න
2023-09-01 United Nations Resident Representative in Sri Lanka Marc-Andre Franche called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today (September 1) to discuss issues pertaining to development cooperation and economic recovery. බලන්න
2023-09-01 Japanese MPs to promote closer bilateral ties with Sri Lanka බලන්න
2023-09-01 Motor bicycle expedition to promote cultural tourism from Lumbini to Sri Lanka via Buddha Gaya and Kusinara බලන්න
2023-08-31 මහරගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම. බලන්න
2023-08-30 බලන්න
2023-08-31 Data on poverty and vulnerability essential for effective planning – Prime Minister බලන්න
2023-08-30 Prime Minister Dinesh Gunawardena was the Chief Guest at the opening of the Edith Cowan University Sri Lanka Campus at Rajagiriya on August 29. State Minister of Home Affaires Asoka Priyantha, Paul Stephens High Commissioner of Australia and Vice Chancellor of Edith Cowan University Prof Steve Chapman were present on this occasion. බලන්න
2023-08-29 Visiting Dutch Minister of Culture and Media Gunay Uslu presented an ancient map of Ceylon by Baltus Jaquaez Van Lier drawn in 1751 to Prime minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today (Aug 29). Yesterday she signed a Transfer Acknowledge Agreement to handover valuable artefacts taken from Sri Lanka during the Dutch rule two and a half centuries ago. බලන්න
2023-08-28 ජාතික ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තියක අවශ්‍යතාවය එදා අනිල් මුණසිංහ දුටුවා... - මහජන එක්සත් පෙරමුණේ නායක, අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-08-30 ඉදිරි අයවැයට පෙර සමෘද්ධි නිලධාරින්ගේ පරිපාලන ගැටළු විසදන්න... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-08-28 Thai Permanent Secretary praises Sri Lanka’s quick econ recovery බලන්න
2023-08-28 ඉදිරි අයවැයට පෙර සමෘද්ධි නිලධාරින්ගේ පරිපාලන ගැටළු විසදන්න... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඉදිරි අයවැයට පෙර සමෘද්ධි නිලධාරින්ගේ පරිපාලන ගැටළු විසදන්න... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-08-27 මහින්ද ආරියවංශ රචිත, වාමාංශික ව්‍යාපාරයේ අරටුවක් ව, ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමනයේ ස්වර්ණමය වකවානුව සනිටුහන් කළ අමාත්‍යවරයා වූ, අනිල් මුණසිංහ චරිතප්‍රදානය ජනගත කිරීම, අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2023.08.27 දින මතුගම ප්‍රාදේශීය සභා ශ්‍රවණාගාරයේ දී සිදුවිය. බලන්න
2023-08-26 කතරගම භෞතික සැලසුම් විශ්‍රාම ශාලාව නැවත කිරි වෙහෙරට. බලන්න
2023-08-26 ඒකීය රාජ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම, භෞමික අඛණ්ඩතාවය සහ ස්වෛරීභාවය සූරැකීම උදෙසා අඛණ්ඩ නොසැලෙන එක් ප්‍රතිපත්තියක සිට මහ සඟරුවන ගේ ආශිර්වාදයෙන් මහජන එක්සත් පෙරමුණ, ජාතික සංවිධාන එක්ව, ඓතිහාසික කිරිවෙහෙර චෛත්‍යරාජයාණන් අභියස, 29 වසරටත් (2023.08.26) පැවැත්වූ අධිෂ්ඨාන පූජාව හා සත්‍යක්‍රියාව. බලන්න
2023-08-24 මූල්‍ය කළමනාකරණ අභියෝග හමුවේ මුහුණ දෙන ජාතියකට යළිත් හිස එසවිය හැකි බව ධෛර්යය සම්පන්නව ලෝකයට කියාපාන ක්‍රීඩකයන් දේශයට ආඩම්බරයක්... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. බලන්න
2023-08-23 Acting British High Commissioner Lisa Whanstall and a delegation called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today (Aug 23) to discuss commencement of the 2nd phase of UK fellowship programme බලන්න