රුසියාව ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරීභාවය වෙනුවෙන් සැමවිටම පෙනී සිටි විශ්වාසවන්ත මිතුරෙක් -අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා

2023-03-30 ජෝශප් මයිකල් පෙරේරා කෘතහස්ත දේශපාලඥයෙක් බලන්න
2023-03-30 ශෝක පණිවුඩයයි බලන්න
2023-03-29 ජාතික වීරවර පිලිප් ගුණවර්ධන ගුණ සැමරේ... බලන්න
2023-03-27 ඉන්දියානු සහ ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලවල සිංහල සහ හින්දි භාෂා දෙපාර්තමේන්තු පිහිටුවීමට සංස්කෘතික සබඳතා පිළිබඳ ඉන්දියානු කවුන්සිලය (ICCR) යෝජනා කරයි.... බලන්න
2023-03-27 දරුවන්ට ඉගැන්වීම තමයි වටිනාම දෙය ඊට වඩා වටින දෙයක් නැහැ. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. බලන්න
2023-03-26 සහල් අතිරික්තය අඩු ආදායම්ලාභීන්ට බෙදා හැරේ බලන්න
2023-03-24 බුද්ධ ශාසන අරමුදල රැස්වේ. බලන්න
2023-03-23 ආහාර හා ජීවනෝපාය සුරක්‍ෂිතතාව සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති සඳහා UNDP සහාය... බලන්න
2023-03-22 අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා වැසි ජලය රැස් කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. බලන්න
2023-03-20 සුනිල් සරත් පෙරේරා සූරීන් අපේ බස සහ එහි අර්ථය සුභාවිත ගීතයට මුසුකොට වර්ධනය කළා.... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-03-21 අග්‍රාමාත්‍යවරයා උමාඔය ජල විදුලි ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කරයි. බලන්න
2023-03-20 මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ මින්පසු ස්ථිර සහ දෛනික සුරාබදු බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම අත්හිටුවන්න - මහරගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති, අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. බලන්න
2023-03-18 විශ්ව විද්‍යාලය කියන්නේ විද්‍යාලයක් නොවන බව අවබෝධ කොට ගත යුතුයි. - අග්‍රමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-03-17 ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලබන සතියේ ගිවිසුමට අනුමැතිය ලැබීමත් සමඟම නැවතත් ජාත්‍යන්තරයට අපේ ආර්ථිකයේ දොරටු විවෘත වෙනවා.. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-03-18 උමා ඔය ව්‍යාපෘතියේ අවසන් අදියර අග්‍රාමාත්‍ය වරයාගේ නිරීක්ෂණයට... බලන්න
2023-03-17 වෘත්තීය පිළිබඳ අයිතිවාසිකම්, සංවිධානය වීම සහ කේවල් කිරීමේ බලය ද්වේෂ සහගත ඉල්ලීම් සදහා යොදාගැනීමෙන් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග හෑල්ලුවට පත්වෙනවා. -අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. බලන්න
2023-03-15 I do not believe the governments should control media; Media should ensure ethical standards – Prime Minister බලන්න
2023-03-14 අග්‍රාමාත්‍යවරයා හා ආණ්ඩුකාරවරු අතර හමුවක්... බලන්න
2023-03-14 ඇමැතිවරු තීන්දු තීරණ ගැනීමේදී සමිති සමඟ සාකච්ඡා කළ යුතුයි... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-03-13 රාජ්‍ය නීතීඥයින්, ජනාධිපති නීතීඥයින් හිටියත් රාජ්‍ය ද්‍රෝහීන් බවට පත්කරපු උඩරට කිරුළේ තීරණය නිවැරදි කරන්න කවුරුත් මැදිහත් වී නැහැ. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-03-13 ප්‍රමුඛ ආර්ථික, කෘෂිකාර්මික සහ විද්‍යාත්මක ගැටළුවලට විසඳුම් සෙවීම සඳහා සිසුන්ට නවතම ඩිජිටල් දැනුම් කේන්ද්‍රස්ථානය භාවිත කළ හැකියි - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-03-10 ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදය ජයග්‍රහණයේ විශාල අවස්ථාවන් බවට පරිවර්තනය කරන්නැයි අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා තරුණ ව්‍යවසායකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. බලන්න
2023-03-08 නව තාක්ෂණය කරා යොමු වන කාන්තාවට ජාතික නිෂ්පාදන වෙනුවෙන් විශාල වැඩ කොටසක් ඉටු කළ හැකියි - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-03-07 Prime Minister urges banking sector to provide new incentives to attract women to formal banking sector බලන්න
2023-03-03 බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක දෙපාර්තමේන්තුවේ පුහුණුවලත් බහුකාර්ය සංවර්ධන සහායකවරුන් 2300ක් ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ දුම්රිය කාර්ය සහයකවරු ලෙස බඳවා ගැනේ... බලන්න