ආහාර හා ජීවනෝපාය සුරක්‍ෂිතතාව සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති සඳහා UNDP සහාය...

2023-08-13 පැලන්වත්ත වැලිපත සත්බුදු මහා විහාරාධිපති අතිපූජ්‍ය පන්විල සෝරත හිමියන්ට මහෝපාධ්‍යාය පදවි අක්තපත්‍ර පිරිනැමීම. බලන්න
2023-08-15 Prime Minister arrives in Kunming, China බලන්න
2023-08-14 Prime Minister on official visit to China බලන්න
2023-08-13 Sri Lanka Honourary Consul General in Laos Manilay Tripheelancy called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today (Aug 13). බලන්න
2023-08-12 හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරු ඉටුකරන සුවිශේෂ මානව හිතවාදී සේවාවට ගෞරවය පමණක් නොව වඩාත් පිළිගැනීමක් ලැබිය යුතුයි. - අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-08-11 සේව්‍ය සේවක නියෝජිත සාකච්ඡාවක් අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්… බලන්න
2023-08-10 A spectacular bike expedition from Lumbini to Colombo thru Buddhist places of worship in India... බලන්න
2023-08-08 ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණයට අවුරුදු 50 යි. පවරාගත් ඉඩම් වලට මොකද වුණේ? - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. බලන්න
2023-08-07 Prime Minister thanks Iran for funding Uma Oya hydro-electricity project බලන්න
2023-08-05 Progress Review meeting at EP Governor’s office (05.08.2023). බලන්න
2023-08-05 ඓතිහාසික සේරුවිල මංගල රජමහා විහාරයේ නිකිණි මංගල්‍යය. බලන්න
2023-08-05 ආසියාවේ ඉදිරි දියුණුව ශ්‍රී ලංකාවට දායාද කළ හැකි දොරටුව ත්‍රිකුණාමලයයි... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-08-05 අගමැති නැගෙනහිර ගොවිබිමට ... බලන්න
2023-08-04 Batticaloa district is a multifaceted economy that can cater both to our national economy as well as exports – Prime Minister බලන්න
2023-08-04 ගල්ඔය මිටියාවතට නව සංවර්ධන සැලැස්මක්... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා දිගාමඩුල්ලේ දී . බලන්න
2023-08-03 රතුගල ආදිවාසී නායක සුදා වන්නිලඇත්තෝ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා 2023.08.04 දින මොණරාගලදී හමු විය. බලන්න
2023-08-03 සමහරු අස්වැසුම හරහා ගැටුමක් නිර්මාණය කරන්න හැදුවා... - අග්‍රාමාතය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-08-01 අරලියගහ මන්දිරයේ සිට ගෙනෙන පොහෝදා ’ධර්ම දීපනී’ බලන්න
2023-07-30 කොළඹ සම්මාන්කෝඩු ශ්‍රී කතරගම දේවස්ථානයේ වේල් උත්සවයේ දේව පිළිරුව රැගත් පෙරහර ට අරලියගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට දී අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් (2023.07.30) පුද පූජා කළ අවස්ථාව. බලන්න
2023-07-29 ආචාර්ය ලීල් ගුණසේකර විසින් රචිත පෙත්සම නවකතාවේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය (The Petition ) අරලියගහ මන්දිරයේදී 2023.07.29 දින ජනගත වූ අවස්ථාව. බලන්න
2023-07-29 Japan to boost human resource development in Sri Lanka බලන්න
2023-07-28 What is important is not to allow a country to be bankrupt subsequent to a financial crisis, but the endeavour of recovery as a nation - Prime Minister බලන්න
2023-07-27 Finalize the Aswesuma bank account opening process by this weekend and take prompt action for payment of benefits - Prime Minister බලන්න
2023-07-27 Prime Minister Dinesh Gunawardena posing with the staff of Business Management School (BMS) at the reception held at the Temple Trees on July 27 to celebrate the Memorandum of Understanding signed between the Northumbria University, University of Colombo, Postgraduate Institute of Management of Sri Jayewardenepura University, Institute of Bankers of Sri Lanka and BMS to collaborate in research and developing new programmes in the field of Medical biotechnology, and Medical sciences. බලන්න
2023-07-26 අස්වැසුමේ ගැටලු අගමැතිගේ අවධානයට... බලන්න