නිදහස් ලංකාවේ පළමු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පලමු නිදහස් දින අඹ පැළයක් රෝපණය කළ කොල්ලුපිටිය ශ්‍රී ධර්මකීර්ත්‍යාරාමයේ දී වත්මන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ගේ සහභාගීත්වයෙන් සැමරුම් උත්සවයක්.

2024-07-24 The donation of school equipment, desks and chairs required by school children of Avissawella, who were affected by the floods, was carried out at Eswatta South Kanishta Vidyalaya under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena and with the participation of MP Yadamini Gunawardena. பார்க்க
2024-07-22 A Pirith chanting for blessing the Prime Minister Dinesh Gunawardena on the completion of two years after assumption of office was held today (22.07.2024) at the Prime Minister’s Office. பார்க்க
2024-07-23 Outgoing Bangladesh High Commissioner Tarek MD. Ariful Islam paid a farewell call on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees on July 23. பார்க்க
2024-07-20 ஒவ்வொரு நோன்மதி தினத்திலும் அலரி மாளிகை வளாகத்தில் இருந்து, மெலிபன் நிறுவனத்தின் அனுசரணையில், தேசிய தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் (காலை 9.00 மணி முதல் 10.00 மணி வரை) பிரதமர் அலுவலகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் ’தர்ம தீபனி’ நோன்மதி தின சொற்பொழிவுத் தொடர். பார்க்க
2024-07-21 ஆங்கிலேயர்கள் இந்த நாட்டிற்கு வரும் போதும் நாம் எல்லா வகையிலும் முன்னேற்றமடைந்த தேசமாக இருந்தோம்... - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2024-07-18 26th commemoration of most Ven Balangoda Ananda Maitreya Maha Nayaka thera, the most respected and internationally acclaimed Sri Lankan Buddhist scholar was held at the Most Ven Ananda Maitreya Maha Thera Temple in Maharagama (18/07/2024), providing inspiring to followers of teachings of Buddha world over. பார்க்க
2024-07-19 கொழும்பு சம்மாங்கோடு ஸ்ரீ கதிர்வேலாயுத சுவாமி தேவஸ்தானத்தின் ஆடிவேல் விழா தேர் பவனி இன்று (2024.07.19) அலரி மாளிகைக்கு முன்னால் சென்ற வேலையில் பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன அவர்கள் பூஜையில் கலந்துகொண்ட போது. பார்க்க
2024-07-18 President and PM at Human Capital Summit President Ranil Wickremesinghe inaugurated the 2024 Human Capital Summit at he Temple Trees in Colombo today (July 18). பார்க்க
2024-07-17 கொஹுவல மேம்பாலம் பொதுமக்களிடம் கையளிப்பு... பார்க்க
2024-07-16 UNESCO has a major role to look after millions of children and young people that are out of schools and without opportunities – Prime Minister Dinesh Gunawardena பார்க்க
2024-07-17 அந்நியச் செலாவணியை ஈட்டும் நமது பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்தும் திட்டத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்துள்ளோம். - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2024-07-16 மின்தொழிலாளர்களுக்கான பொலிக்ரோம் விருது விழா பார்க்க
2024-07-15 கொள்கைகளை மதித்து வினைத்திறனான சேவையை நாட்டுக்கு வழங்குங்கள்... பார்க்க
2024-07-12 கிளிநொச்சியில் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் துரிதப்படுத்தப்படும்... - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2024-07-15 The decision to add renewable energy to the local government sector has been taken without any hesitation by the Local Loans Development Fund... - Prime Minister Dinesh Gunawardena பார்க்க
2024-07-12 வட பகுதி விவசாயிகளுக்கு பிரதமர் விசேட பாராட்டு.. - பிரதமர் திணேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2024-07-12 வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடாமல் மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்னுரிமை அளித்த வட பகுதி அரச ஊழியர்களுக்கு பாராட்டுக்கள்... - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2024-07-15 ஒரு நாட்டின் பொதுச் சேவையின் மிக முக்கியமான இணைப்பாக விளங்குவது உள்ளூராட்சி அமைப்புகளாகும்... - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2024-07-11 எந்தவொரு உள்ளூராட்சி நிறுவனமும் வீழ்ச்சியடைய இடமளிக்கப்படமாட்டாது. - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2024-07-11 Prime Minister at the Land Deed presentation to historical Thuparama Temple in Anuradhapura பார்க்க
2024-07-10 Chinese scientists study CKDu பார்க்க
2024-07-11 අඩු ආදායම් සහිත පළාත් පාලන ආයතන සඳහා රජය මැදිහත් වෙනවා... -අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා பார்க்க
2024-07-10 High Level Official Delegation from the National Centre for Good Governance (NCGG) of India Visits Sri Lanka to Strengthen Bilateral Cooperation (7th July to 9th July, 2024) பார்க்க
2024-07-10 இலங்கையின் பொருளாதார மீட்சி குறித்து நியூசிலாந்து சபாநாயகர் பாராட்டு பார்க்க
2024-07-08 உலகின் மூடிய கதவுகளைத் திறக்கும் இயலுமையை நாம் பெற்றுள்ளோம்... - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க