சுற்றறிக்கைகள்

ගෘහ ආර්ථිකය සහ පෝෂණය වැඩිදියුණු කර පවුල් ඒකක සවිබල ගැන්වීමේ ජාතික වැඩසටහන பதிவிறக்க
ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නඟාසිටුවීමේ ජාතික වැඩසටහන - අමාත්‍යාංශ සංවර්ධන යෝජනා / ප්‍රගති සමාලෝචන පත්‍රිකාව பதிவிறக்க
கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான தேசிய திட்டம் பதிவிறக்க
PTF/03(iv) - தோன்றியுள்ள அனர்த்த நிலைமை காரணமாக சமூக நன்மை நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்கீழ் காத்திருக்கைப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள நலன்பெறுனர்களுக்காக ரூ. 5000/- கொடுப்பனவு செலுத்துதல் பதிவிறக்க
PTF/03(iii) - தோன்றியுள்ள அனர்த்த நிலைமை காரணமாக சமூக நன்மை நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்கீழ் காத்திருக்கைப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள நலன்பெறுனர்களுக்காக ரூ. 5000/- கொடுப்பனவு செலுத்துதல் பதிவிறக்க
PTF/03(ii) - தோன்றியுள்ள அனர்த்த நிலைமை காரணமாக சமூக நன்மை நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்கீழ் காத்திருக்கைப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள நலன்பெறுனர்களுக்காக ரூ. 5000/- கொடுப்பனவு செலுத்துதல் பதிவிறக்க
PTF/03(i) - தோன்றியுள்ள அனர்த்த நிலைமை காரணமாக சமூக நன்மை நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்கீழ் காத்திருக்கைப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள நலன்பெறுனர்களுக்காக ரூ. 5000/- கொடுப்பனவு செலுத்துதல் பதிவிறக்க
PTF/03 - தோன்றியுள்ள அனர்த்த நிலைமை காரணமாக சமூக நன்மை நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்கீழ் காத்திருக்கைப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள நலன்பெறுனர்களுக்காக ரூ. 5000/- கொடுப்பனவு செலுத்துதல் பதிவிறக்க
PTF/02 - உணவு, மருந்துவகைகளை உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய சேவைகளை இடையறாமல் பேணிவர அவசியமான ஊரடங்குச்சட்ட அனுமதிப் பத்திரங்களை துரிதமாக வழங்குதல் பதிவிறக்க
PTF/01 - අත්‍යාවශ්‍ය මහජන සේවාවන් අඛණ්ඩව සැපයීම මෙහෙයවීම, සම්බන්ධීකරණය හා පසු විපරම පිණිස වූ ජාතික වැඩසටහන பதிவிறக்க