නිදහස් සහ සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා ජනතා ක්‍රියාකාරීත්වය (Pefferal) හා අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතර හමුවක් 2022.12.05 දින පාර්ලිමේන්තු දී සිදුවිය.

මැතිවරණ ක්‍රම, මැතිවරණ ක්‍රමයේ අඩුපාඩු, යෝජිත සංශෝධන, ජනතාවට වගකියන මහජන නියෝජිතයෙකු බිහිකිරීම, තරුණ කාන්තා නියෝජනය, මැතිවරණ අපේක්ෂක වියදම් පාලනය ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් මෙහිදී සාකච්ඡා විය.

Pefferal සභාපති රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි ඇතුළු සංවිධාන නියෝජිත පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්විය MORE >>

Sri Lankan leaders’ commitment to economic revival through reforms is highly appreciable – ADB Vice President

Vice President of Asian Development Bank (ADB) Shixen Chen said international monetary agencies are highly impressed with the strength of the Sri Lankan leadership and its commitment to achieve speedy economic revival through reforms in monetary sectors.

He stated this when he called on Prime Minister Dinesh Gunawardena today (Dec 5) at the Prime Minister’s Office in Colombo. He said the current visit is aimed at finalizing proposed ADB projects for next year and assured ADB’s support for the country’s development and its efforts to overcome economic and fiscal challenges.

Prime Minister briefed him about the steps taken by the government to revive the economy and to enact reforms in fiscal sectors as wel MORE >>

ක්‍රීඩාවේ ජයග්‍රහණය උදෙසා විවිධ ක්ෂේත්‍ර වල සැලසුම් නිර්මාණය කර එල්ලවන ප්‍රහාරයන්ට මුහුණදීමට සාර්ථකව නායකත්වය දෙන්නා සේම වත්මන් අර්බුදකාරී අවස්ථාවේදී රට වෙනුවෙන් එක්ව නැගීසිටීමට නායකත්වය දෙනවා.. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ක්‍රීඩාවේ ජයග්‍රහණය උදෙසා විවිධ ක්ෂේත්‍ර වල සැලසුම් නිර්මාණය කර එල්ලවන ප්‍රහාරයන්ට මුහුණදීමට සාර්ථකව නායකත්වය දෙන්නා සේම වත්මන් අර්බුදකාරී අවස්ථාවේදී රට වෙනුවෙන් එක්ව නැගීසිටීමට කටයුතු කළයුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

කොළඹ දිස්ත්‍රීක් දිසාපති කුසලාන  MORE >>

Leading Chinese companies to enter industrial trade zones in Sri Lanka

Some of the leading Chinese investors expressed their interest to make large scale investments in selected industrial zones established by the government. They called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Prime Minister’s Office in Parliament on December 1st and stated interest in establishing industries in Trincomalee, Hambantota and other industrial zones.

The Prime Minister assured that proposed reforms to create an investment-friendly atmosphere will be enacted shortly and several additional facilities would be provided for foreign direct investments.

During the meeting with the Prime Minister, Chairman of Shenzhen Zhong Zhuang Construction Group Zhuan Zhong said his company could invest in several  MORE >>

දුම්රිය මාර්ගය දෙපස පවතින ඉඩම් වගාව සඳහා නිදහස් කරන්න.- අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගෙන් උපදෙස්.

ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණය යටතේ රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් වගා කළ හැකි රජයේ ඉඩම් නිදහස් කිරීමේ තීරණයට අනුව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සතුව ඇති ඉඩම් කඩිනමින් නිදහස් කරන්නැයි අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා උපදෙස් දෙයි.

දුම්රිය මාර්ගය දෙපස පවතින අත්‍යාවශය නොවන ඉඩම්ද MORE >>

World Bank assures continuous support to Sri Lanka

Prime Minister Dinesh Gunawardena held discussions with World Bank Country Director Chiyo Kanda and senior Strategy & Operations officials about the progress of ongoing projects and proposed future projects.

The Prime Minister briefed the delegation about the steps taken by the government to overcome economic challenges and said the new reforms would result in early conclusion of monetary arrangements with the International Monetary Fund.

WB Director expressed satisfaction over the short term measures to ease the economic situation and stressed the need for continuous midterm and long-term efforts. She assured continuous support to Sri Lanka.

They exchanged views on the new reforms, including mon MORE >>

Korean AKOFE alumni’s help to Sri Lanka highly praiseworthy – Prime Minister

Prime Minister Dinesh Gunawardena said South Korean assistance to Sri Lanka by imparting knowledge and providing assistance in many fields is all the more praiseworthy as it is a continuous process. He pointed out that KOICA Fellows in Sri Lanka (AKOFE) continue to undertake many welfare measures keeping up with the Korea’s magnanimous gesture of assisting Sri Lanka.

Addressing the AKOFE friendship event in Colombo on November 28, the Prime Minister said the deep friendship and bilateral relations between the Republic of Korea and Sri Lanka continue to flourish to a remarkable level at present. Collaborations between the two countries also exist at a greater level including in academia, science and technology, defence, and  MORE >>

Top water priorities; Drinking water and irrigation - Prime Minister Dinesh Gunawardena

Currently, Sri Lanka is facing many challenges including food security and nutrition. Priorities should be identified in water use and our government is working in collaboration with all institutions related to water management in the country. The Prime Minister expressed these views in an event organized by the International Water Management Institute affiliated to the United Nations held on the 28.11.2022.

The government has paid more attention to food security and making the Maha season a success is a major requirement. The Prime Minister said that it was important to pay attention to the recycling programs to reuse the water that has been used. Many urban areas with drinking water problems have been identified and many m MORE >>

වියට්නාම් කොමියුනිස්ට් පක්ෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඖෂධ පරිත්‍යාගයක්.

ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ඉල්ලීම පරිදි මෙරටට පරිත්‍යාග කෙරුණු එම ඖෂධ තොගය අද දින (2022.11.28) කොළඹ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ දී අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා වෙත භාර දුන්නේය.

අදාල ඖෂධ තොගය කඩිනමින් ඖෂධ හිඟ රෝහල වෙත බෙදා හැරීමට ක්‍රියා කෙරෙයි.

මෙම අවස්ථාවට වියට්නාම් ත MORE >>

Prime Minister discusses energy cooperation with UAE

Ambassador of United Arab Republic, Khaled Nasser AlAmeri said there is immense potential for UAE investments in energy sector in Sri Lanka. He said is interested in investing in renewable energy projects in Sri Lanka.

He said this when he called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Prime Minister’s Office to discuss bilateral cooperation and investments.

The Prime Minister said UAE has the opportunities now to invest in new sectors such as agriculture and industrial sectors in addition to renewable energy sector.

He thanked UAE for the support and assistance provided to Sri Lanka for the development work as well as to help early recovery from current economic problems.

Ad MORE >>

Russia is a reliable friend - Prime Minister

Prime Minister Dinesh Gunawardena said Russia is a reliable friend who consistently stand for Sri Lanka’s sovereignty at international forums.

Welcoming the new Russian Ambassador Levan S. Dzhagaryan, who called on him at the Prime Minister’s Office, he recalled the Soviet support to industrialization of Sri Lanka setting up steel factory at Oruwela and tyre factory in Kelaniya decades ago. The Prime Minister also mention about the scholarships offered to Sri Lanka at Lumumba and Moscow universities for hundreds of Sri Lankan students who serve the nation now.

The Ambassador assured the Prime Minister that Russia would extend fullest support to Sri Lanka’s economic progress in every field.
They he MORE >>

Premier congratulates new Malaysian PM

Prime Minister Dinesh Gunawardena congratulated newly-elected Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. When the outgoing Malaysian High Commissioner Tan Yang Thai paid a farewell call on him at the Temple Trees today (25), the Prime Minister conveyed his congratulations to the new Malaysian leader who assumed office yesterday after the victory in the general elections.

“On behalf of the Government and the people of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and on my personal behalf I offer heartfelt congratulations to you on your appointment as Prime Minister of the Malaysia,” he said.

Premier Gunawardena said he looked forward to continuously work with the new government of Malaysia to further promote the  MORE >>

Japan explore new areas of investments in Sri Lanka

A group of top-level Japanese entrepreneurs called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Prime Minister’s Office in Parliament to discuss possible new investments in Sri Lanka.

The delegation included Ms Saigo Ayumi, a member of the Royal family of Japan and former Member of Tokyo Metropolitan Council and Mr Kamisakamoto Yuji and Ms Kamisakamoto Hisako, who belong to entrepreneur family that constructed a Memorial for former President J R Jayewardene in Japan to show gratitude to him for the support given to Japan at the famous San Francisco Conference after the World War II.

The Prime Minister thanked Japan for the assistance provided to Sri Lanka and invited the delegates to invest in new areas such a MORE >>

Prime Minister asked BMS-Northumbria Univ to set up a nursing school

Prime Minister Dinesh Gunawardena urged the Business Management School and its British partner Northumbria University, United Kingdom to establish a nursing school under its expansion plans for next year. He also suggested to commence specialized education programmes to business and economic graduates to enhance their skills to make them qualified for global and local employment.

During a discussion with Prof Jon Reast, Pro Vice Chancellor of Northumbria University, Prof. Jon Reast and President of BMS, Dr W A Wiijewardena, the Prime Minister stressed the need for specialist courses to enhance skills in economics, fiscal management, trade negotiations as well as nursing and healthcare to fulfill the local and foreign employme MORE >>

Message of Condolence

The death of Mr. Mutthu Sivalingam, who made an unparalleled contribution for the wellbeing of the working people since his youth, will be a great loss to the voice of the working people.

As a labour leader, a member of parliament, a deputy minister and a minister, he won many rights for the working community in the country. He actively took part in various campaigns and programmes to secure their rights.

The name of Muthu Sivalingam shines among the leaders who strived for the rights and privileges of the working community.
I convey my deepest sympathies to the family members, friends and the working people over the demise of Muthu Sivalingam who strengthened the lives of the upcountry working community MORE >>

It is now impossible to stick to rigid economic theories and think that everything should be done by the government - Prime Minister Dinesh Gunawardena

Prime Minister Dinesh Gunawardena said it is now impossible to stick to rigid economic theories and continue think that everything should be done by the government.

Speaking at the launching the national programme to develop five hundred villages through Sanasa Development Societies recently under the title "Let’s reduce expenditure, let’s increase revenue", he said that the selflessness was one of the most important qualities that our country and our society have been blessed with. Every village that grew up through self-sacrifice joined hands and helped each other and strengthened all the main sectors of the national production of our country. Together, we added the strong endowment of our labour to the national produce MORE >>