2022-10-10 අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පවත්වන මාසික ධර්ම දේශනය..2022.10.09 වප් පුන් පොහෝ දින பார்க்க
2022-10-10 Rumanian Ambassador Victor Chiujdea called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees on September 7. பார்க்க
2022-10-07 Indian CEOs to promote trade and investments thru ’Shine Sri Lanka’ Prime Minister urges Indian investments in new areas பார்க்க
2022-10-05 පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යයන ආයතනය සංවිධානය කළ, "පළාත් පාලනය සහ නායකත්වය, අත්දැකීම්, ගෝලීය අභියෝග" පිළිබඳ ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය 2022.10.05 දින ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ දී පැවැත්විණ. பார்க்க
2022-10-03 ලෝක ජනාවාස දින ජාතික සැමරුම් උත්සවය අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සැමරේ பார்க்க
2022-10-01 சர்வதேச சிறுவர் தினத்தை முன்னிட்டு அகில இலங்கை பௌத்த சம்மேளனம் ஒழுங்கு செய்த ஸ்ரீமத் டீ.பீ.ஜயதிலக புலமைப்பரிசில் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன அவர்கள் சிறுவர்களுடன் கலந்துரையாடிய சந்தர்ப்பம. பார்க்க
2022-09-30 ශ්‍රී ලංකාවේ පස් වසරක සේවා කාලයක් නිමකොට සිය රට බලා යන කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් ඩේවිඩ් මැකිනොන් (David Mackinnon) මහතා 2022.09.30 දින අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා හමුවිය. பார்க்க
2022-09-29 China is a Kalyana Mithra who is with you in happiness and sorrow – Prime Minister பார்க்க
2022-09-29 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණ ක්‍රමය පිළිබඳ කාන්තා උනන්දුව ජනප්‍රගමනයේ වැදගත් ලක්ෂණයක් . - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා- பார்க்க
2022-09-28 Prime Minister urges France to invest in new areas such as fisheries, IT and renewable energy பார்க்க
2022-09-27 The Way To Happiness Foundation to help children to build ethics and moral values பார்க்க
2022-09-27 பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன அவர்கள் கொழும்பு சர்வதேச புத்தகக் கண்காட்சியை பார்வையிடச் சென்ற நிகழ்வு. இதன்போது பிரதமரது தலைமையில் புத்தகமொன்றும் வெளியிடப்பட்டது. பார்க்க
2022-09-27 Direct Relief USA donation of $10 million worth of medicine will save many lives – Prime Minister Dinesh Gunawardena பார்க்க
2022-09-23 India assures further assistance to Sri Lanka and to expedite joint development projects பார்க்க
2022-09-22 Sri Lanka appreciates China’s economic and political support –Prime Minister பார்க்க
2022-09-20 Senior Japanese Parliamentarian on a fact-finding mission to help Sri Lanka பார்க்க
2022-09-20 අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පළාත් පාලන ආයතනයන්හි සභාපතිවරු හා අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අතර හමුවක් பார்க்க
2022-09-19 A group of Cambodian monks called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Prime Minister’s Office to bless him and convey the greetings from Sangharaja of Cambodia, Venerable Tep Vong Mahathera. பார்க்க
2022-09-18 Prime Minister Dinesh Gunawardena offered pooja at the Srimahabodhiya and the other sacred places of worship in Anuradhapura this morning (18). He also paid his respects to Chief Incumbents of the Atamathana and obtained blessings. பார்க்க
2022-09-17 பொருளாதார மற்றும் எரிபொருள் பிரச்சினைக்கு முகங்கொடுப்பதற்கு இலங்கை எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு உதவி வழங்குமாறு பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன அவர்கள் சவூதி அரேபியாவிற்கான புதிய தூதுவரிடம் கோரிக்கையொன்றை முன்வைத்தார். பார்க்க
2022-09-17 The 158th birthday celebration of Anagarika Dharmapala was held at the Maha Bodhi Society in Colombo on 17.09.2022 under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena. பார்க்க
2022-09-16 Prime Minister hails ICRAF agreement to strengthen agroforestry practices in Sri Lanka பார்க்க
2022-09-16 Norwegian ambassador assures continuous assistance to Sri Lanka பார்க்க
2022-09-15 Lanka Nippon BizTech Institute (LNBTI) launched its first degree programme today (15th September ) at KNBTI premises Maharagama in the presence of Prime Minister Dinesh Gunawardena and Japanese Ambassador, Mizukoshi Hiheaki. பார்க்க
2022-09-13 பங்கேற்பு ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் பிரேரிக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் பாராளுமன்றங்களுக்கிடையிலான ஒன்றியத்தின் செயலாளர் நாயகத்திற்கு பிரதமர் அவர்கள் தெளிவுபடுத்தல். பார்க்க