අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ජන්ම දිනය හෙටට යෙදී ඇත.