දකුණු කොරියාවේ දෙදින නිල සංචාරයක නිරත අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඇතුළු පිරිසට Gyeongsungbuk පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් පළාත් පාලන යුග ශාලාවේදී රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් පැවැත්විය.

එම අවස්ථාවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත, අනූප පැස්කුවල් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන යදාමිණි ගුණවර්ධන, රාජිකා වික්‍රමසිංහ, මුදිතාද සොයිසා, ජගත් කුමාර, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් අනුර දිසානායක ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වූහ.

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය