වියට්නාම් කොමියුනිස්ට් පක්ෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඖෂධ පරිත්‍යාගයක්.

ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ඉල්ලීම පරිදි මෙරටට පරිත්‍යාග කෙරුණු එම ඖෂධ තොගය අද දින (2022.11.28) කොළඹ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ දී අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා වෙත භාර දුන්නේය.

අදාල ඖෂධ තොගය කඩිනමින් ඖෂධ හිඟ රෝහල වෙත බෙදා හැරීමට ක්‍රියා කෙරෙයි.

මෙම අවස්ථාවට වියට්නාම් ත MORE >>

Prime Minister discusses energy cooperation with UAE

Ambassador of United Arab Republic, Khaled Nasser AlAmeri said there is immense potential for UAE investments in energy sector in Sri Lanka. He said is interested in investing in renewable energy projects in Sri Lanka.

He said this when he called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Prime Minister’s Office to discuss bilateral cooperation and investments.

The Prime Minister said UAE has the opportunities now to invest in new sectors such as agriculture and industrial sectors in addition to renewable energy sector.

He thanked UAE for the support and assistance provided to Sri Lanka for the development work as well as to help early recovery from current economic problems.

Ad MORE >>

Russia is a reliable friend - Prime Minister

Prime Minister Dinesh Gunawardena said Russia is a reliable friend who consistently stand for Sri Lanka’s sovereignty at international forums.

Welcoming the new Russian Ambassador Levan S. Dzhagaryan, who called on him at the Prime Minister’s Office, he recalled the Soviet support to industrialization of Sri Lanka setting up steel factory at Oruwela and tyre factory in Kelaniya decades ago. The Prime Minister also mention about the scholarships offered to Sri Lanka at Lumumba and Moscow universities for hundreds of Sri Lankan students who serve the nation now.

The Ambassador assured the Prime Minister that Russia would extend fullest support to Sri Lanka’s economic progress in every field.
They he MORE >>

Premier congratulates new Malaysian PM

Prime Minister Dinesh Gunawardena congratulated newly-elected Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. When the outgoing Malaysian High Commissioner Tan Yang Thai paid a farewell call on him at the Temple Trees today (25), the Prime Minister conveyed his congratulations to the new Malaysian leader who assumed office yesterday after the victory in the general elections.

“On behalf of the Government and the people of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and on my personal behalf I offer heartfelt congratulations to you on your appointment as Prime Minister of the Malaysia,” he said.

Premier Gunawardena said he looked forward to continuously work with the new government of Malaysia to further promote the  MORE >>

Japan explore new areas of investments in Sri Lanka

A group of top-level Japanese entrepreneurs called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Prime Minister’s Office in Parliament to discuss possible new investments in Sri Lanka.

The delegation included Ms Saigo Ayumi, a member of the Royal family of Japan and former Member of Tokyo Metropolitan Council and Mr Kamisakamoto Yuji and Ms Kamisakamoto Hisako, who belong to entrepreneur family that constructed a Memorial for former President J R Jayewardene in Japan to show gratitude to him for the support given to Japan at the famous San Francisco Conference after the World War II.

The Prime Minister thanked Japan for the assistance provided to Sri Lanka and invited the delegates to invest in new areas such a MORE >>

Prime Minister asked BMS-Northumbria Univ to set up a nursing school

Prime Minister Dinesh Gunawardena urged the Business Management School and its British partner Northumbria University, United Kingdom to establish a nursing school under its expansion plans for next year. He also suggested to commence specialized education programmes to business and economic graduates to enhance their skills to make them qualified for global and local employment.

During a discussion with Prof Jon Reast, Pro Vice Chancellor of Northumbria University, Prof. Jon Reast and President of BMS, Dr W A Wiijewardena, the Prime Minister stressed the need for specialist courses to enhance skills in economics, fiscal management, trade negotiations as well as nursing and healthcare to fulfill the local and foreign employme MORE >>

Message of Condolence

The death of Mr. Mutthu Sivalingam, who made an unparalleled contribution for the wellbeing of the working people since his youth, will be a great loss to the voice of the working people.

As a labour leader, a member of parliament, a deputy minister and a minister, he won many rights for the working community in the country. He actively took part in various campaigns and programmes to secure their rights.

The name of Muthu Sivalingam shines among the leaders who strived for the rights and privileges of the working community.
I convey my deepest sympathies to the family members, friends and the working people over the demise of Muthu Sivalingam who strengthened the lives of the upcountry working community MORE >>

It is now impossible to stick to rigid economic theories and think that everything should be done by the government - Prime Minister Dinesh Gunawardena

Prime Minister Dinesh Gunawardena said it is now impossible to stick to rigid economic theories and continue think that everything should be done by the government.

Speaking at the launching the national programme to develop five hundred villages through Sanasa Development Societies recently under the title "Let’s reduce expenditure, let’s increase revenue", he said that the selflessness was one of the most important qualities that our country and our society have been blessed with. Every village that grew up through self-sacrifice joined hands and helped each other and strengthened all the main sectors of the national production of our country. Together, we added the strong endowment of our labour to the national produce MORE >>

Chess is a sport that instills discipline and patience in youth – Prime Minister

The Commonwealth Chess Championship Awards and Prize Giving Ceremony was held at the Temple Trees under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena on 22.11.2022.

The winners representing England, South Africa, India, Pakistan, Maldives, Bangladesh and Sri Lanka were awarded at the occasion.

Addreesing the Commonwealth chess officials and players, Prime Minister Dinesh Gunawardena said that it was a privilege for the country to hold the Commonwealth Chess Championship in Sri Lanka and that the game would help to develop discipline, patience and the power of thinking and gaining knowledge to the youth of the country.
 MORE >>

PM’s Office mobile health clinic provides medical services to Pannipitiya residents

A free health clinic organized by the Prime Minister Dinesh Gunawardena’s office with the sponsorship of Pannipitiya Private Hospital at Dharmapala Vidyalaya on Saturday (19) provided medical services to hundreds of people in Pannipitiya, Maharagama, Kottawa and surrounding villages.

The clinic comprised of medical services, dental, eye, gynecology and other tests as well as blood tests. Pregnant mothers belonging to lower-income families were given Rs 8,000 worth of food and other essential supplies each.
While Chairman of Pannipitiya Private Hospital, Dr. Eng Ananda Kuruppuarachchi, Dr Mrs Lalitha Kuruppuarachchi, the medical staff as well as nonmedical staff of the Hospital provided medical assistance, Mr Indika S MORE >>

වගා කරන්න කියලා අපේ ආණ්ඩුව හදිසියේ නීති රීති පනවන්නේ නැහැ. සියලු දෙනා සාමූහිකව වගා කරන්න එකතු වෙන්න. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන

හදිසි නීති රීති පනවා වගා කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව ජනතාවට බලපෑම් නෙකරන බවත් අර්බුදයෙන් ගොඩඒම සඳහා සියලු දෙනා සාමූහිකව වගා කිරීමට එකතුවන ලෙස ඉල්ලන බවත් අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය විසින් සංවිධානය කළ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පෝෂණය හා තිරසාර කෘෂිකර්මා MORE >>

Bangladesh keen to expand ties to new sectors including fisheries and shipping – Bangladesh Envoy

Prime Minister Dinesh Gunawardena thanked Bangladesh for extending assistance to Sri Lanka to meet the unprecedented economic and fiscal crisis and stressed the need for taking bilateral cooperation to new spheres.

Reciprocating positively, Bangladesh High Commissioner Tareq Md Ariful Islam said that his country is very keen to take the cooperation to new areas such as fisheries, shipping and tourism.

High Commissioner who called on the Prime Minister today (18) at the Prime Minister’s Office in Colombo said Bangladesh would commence discussions with Sri Lanka to enter into shipping sector as Sri Lankan ports are being used for substantial amount of global exports and imports of Bangladesh.

He  MORE >>

Premier urges Korea to recommence ongoing projects and assist the food drive

Prime Minister Dinesh Gunawardena urged Korea to recommence the temporarily halted joint projects in Sri Lanka and to explore possibility of investing in more areas of development such as agriculture, fisheries and export crop industries.

Speaking to a high-level delegation headed by the Special Envoy of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Korea, Han Dongman who called on him at the Prime Minister’s Office in Parliament, he thanked Korea for the development assistance and the generous help given to Sri Lanka to overcome the recent economic crisis.

He briefed the delegation on the village level food drive launched by the government and asked Korea to explore possibility of providing seeds and ot MORE >>

Prime Minister thanks Saemaul Foundation of Korea for assistance to rural upliftment

Prime Minister Dinesh Gunawardena thanked the Saemaul Foundation of Korea for its generous assistance to implementation of infrastructure and livelihood development projects in selected villages in Sri Lanka to uplift the rural economy.
The President of Saemaul Foundation Lee Seung Jong and senior officials of the Foundation called on Prime Minister at the PM’s Office in Parliament today to discuss future projects of Saemaul in Sri Lanka.
While welcoming the delegation, the Prime Minister conveyed deepest condolence to Korea for the tragic incident occurred in Seoul on 29th October 2022, which resulted in the loss of lives and caused injury to many others including a Sri Lankan National.
Premier Gunawardena extended MORE >>

රටේ අනාගත පරපුර නව පරිච්ඡේදයකට ගෙනයන්නට රජයකට, ව්‍යවස්ථාවකට, පනතකට පමණක් සීමානොවී කටයුතු කලයුතුයි. -අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා.

රටේ අනාගත පරපුර නව පරිච්ඡේදයකට ගෙනයන්නට රජයකට, ව්‍යවස්ථාවකට, පනතකට පමණක් සීමානොවී කටයුතු කලයුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ 2022.11.17 දින බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවති ජාතික සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය අමතමන MORE >>

China’s top global roaming ambassador says Sri Lanka is ready to take off

President Xi Jinping’s top-most international roaming ambassador said Sri Lanka’s infrastructure facilities, human resources and other required facilities are in place and the country is all set to take off. President of the Chinese Association for Friendship with Foreign Countries, Ambassador Lin Songtiyan said now what is needed to attract foreign investments is to enact necessary legal reforms.
Ambassador Songtiyan, who called on Prime Minister Dinesh Gunawardena together with the Chinese Ambassador in Sri Lanka Qi Zhenhong at the Prime Minister’s Office in Colombo on Monday (14), said Hambanthota, Trincomalee and other economic Zones as well as the Colombo Port City could attract global investors if necessary reforms are e MORE >>