රටේ කොඳු නාරටිය යළි ගොඩනගමින් ආහාරයෙන් ස්වයංපෝෂිත වන දේශයක් කරා ගමන් කිරීමට රට පුරා විසිරී සිටින සියළු නිළධාරීන් අද එකතු වී සිටිනවා. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා.

2023-08-22 Message බලන්න
2023-08-19 Prime Minister worships at ancient temple with close links with Sri Lanka බලන්න
2023-08-19 Prime Minister returns after a successful China visit බලන්න
2023-08-18 China and Sri Lanka to cooperate in tea trade and promotion බලන්න
2023-08-18 Prime Minister invites Yunnan agriculture experts to start a pilot project on high-yielding paddy farming බලන්න
2023-08-16 Vietnam to expand economic cooperation with Sri Lanka බලන්න
2023-08-16 China to help Sri Lanka address challenges of financial debt: Wang Yi බලන්න
2023-08-15 අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සහ යුනාන් ආණ්ඩුකාර වැන්ග් යූබෝ හමු වේ... බලන්න
2023-08-16 China has made a remarkable change in the international economic pattern to transfer China’s achievements to the global South for the betterment of mankind. - Prime Minister Dinesh Gunawardena in China. බලන්න
2023-08-13 පැලන්වත්ත වැලිපත සත්බුදු මහා විහාරාධිපති අතිපූජ්‍ය පන්විල සෝරත හිමියන්ට මහෝපාධ්‍යාය පදවි අක්තපත්‍ර පිරිනැමීම. බලන්න
2023-08-15 Prime Minister arrives in Kunming, China බලන්න
2023-08-14 Prime Minister on official visit to China බලන්න
2023-08-13 Sri Lanka Honourary Consul General in Laos Manilay Tripheelancy called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today (Aug 13). බලන්න
2023-08-12 හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරු ඉටුකරන සුවිශේෂ මානව හිතවාදී සේවාවට ගෞරවය පමණක් නොව වඩාත් පිළිගැනීමක් ලැබිය යුතුයි. - අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-08-11 සේව්‍ය සේවක නියෝජිත සාකච්ඡාවක් අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්… බලන්න
2023-08-10 A spectacular bike expedition from Lumbini to Colombo thru Buddhist places of worship in India... බලන්න
2023-08-08 ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණයට අවුරුදු 50 යි. පවරාගත් ඉඩම් වලට මොකද වුණේ? - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. බලන්න
2023-08-07 Prime Minister thanks Iran for funding Uma Oya hydro-electricity project බලන්න
2023-08-05 Progress Review meeting at EP Governor’s office (05.08.2023). බලන්න
2023-08-05 ඓතිහාසික සේරුවිල මංගල රජමහා විහාරයේ නිකිණි මංගල්‍යය. බලන්න
2023-08-05 ආසියාවේ ඉදිරි දියුණුව ශ්‍රී ලංකාවට දායාද කළ හැකි දොරටුව ත්‍රිකුණාමලයයි... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-08-05 අගමැති නැගෙනහිර ගොවිබිමට ... බලන්න
2023-08-04 Batticaloa district is a multifaceted economy that can cater both to our national economy as well as exports – Prime Minister බලන්න
2023-08-04 ගල්ඔය මිටියාවතට නව සංවර්ධන සැලැස්මක්... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා දිගාමඩුල්ලේ දී . බලන්න
2023-08-03 රතුගල ආදිවාසී නායක සුදා වන්නිලඇත්තෝ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා 2023.08.04 දින මොණරාගලදී හමු විය. බලන්න