උදුවප් පොහෝ දින අරලියගහ මන්දිරයේ ’ධර්මදීපනී’ ධර්ම දේශනය ශ්‍රවණය කිරීමට පැමිණි දහම් පාසල් දරුවන් අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සමග සුහද කතාබහක.